ClickCease

מחוזי באר-שבע – מדינת ישראל נגד מ.ל. – השוטרים "תפרו תיק", והנאשם זוכה

נגד הנאשם הוגש כתב אישום פלילי חמור לפיו ירה במתלונן שישה כדורים מטווח קצר, בעת שהמתלונן ישב ברכב עם אדם נוסף. כנגד הנאשם העידו בבית המשפט המתלונן וחברו שישב עימו ברכב, וכן עד נוסף שטען כי היה יחד עם הנאשם בעת הירי במתלונן. עו"ד יוסי לין טען כי החקירה במשטרה התנהלה באופן מגמתי, וכי הנאשם "סומן מראש", והשוטרים אמרו לעדים כי הנאשם הוא היורה עוד לפני שהעדים מסרו עדות מפלילה כנגד הנאשם. בנוגע לעד שהעיד כי הינו חבר של הנאשם וכי היה יחד איתו בעת האירוע טען עו"ד יוסי לין כי עד זה הוא שקרן מניפולטיבי וכי קיימת אפשרות סבירה שלמעשה הוא זה שירה במתלונן ולכן בחר להעליל על הנאשם. עו"ד יוסי לין הציג בפני בית המשפט מסכת ראיות לביסוס טענותיו, הן כלפי החקירה המגמתית נגד הנאשם, והן כלפי חוסר מהימנות העדים. בית המשפט קיבל את טענותיו של עו"ד יוסי לין, וקבע כי אכן יש בסיס לטענה שהשוטרים אמרו את שם הנאשם לעדים לפני שהם מסרו עדות במשטרה כנגד הנאשם. כמו כן קבע בית המשפט כי אין לסמוך על עדותו של חברו של הנאשם לאחר שנקבע ע"י בית המשפט כי הוא שקרן מניפולטיבי, וזיכה את הנאשם.

צרו קשר

השאירו פרטים או התקשרו

דילוג לתוכן