ClickCease

זומנת לחקירה

נעצרת, אתה נכנס לחדר חקירה. או קיבלת טלפון, מהצד השני שוטר שמזדהה בפניך ומזמין אותך לחקירה בתחנת המשטרה. בשני המקרים הדבר הראשון שעליך לחשוב זה להתייעץ עם עו"ד פלילי. ואני מדגיש – עו"ד שעוסק בתחום הפלילי. מקצועי ובעל ניסיון. העצות שלהלן אינו מהוות תחליף להיוועצות עם עו"ד:

זכות היוועצות עם עו"ד-

ראשית, כאמור זכותך להיוועץ עם עורך דין פלילי. נצל זכות זו, שכן לגרסתך במשטרה תהיה חשיבות רבה לאורך כל שלב ניהול המשפט. לעיתים תוצאות המשפט מוכרעות כבר בשלב החקירה. למרות שהחוקר מודיע לנחקר על זכות זו לפני תחילת החקירה, בפועל שואף החוקר לגבות גרסה ראשונית מוקדם ככל האפשר, עוד בטרם נפגש החשוד עם עורך דינו. לפיכך, זכותך לבקש לדחות את החקירה עד לאחר שתיפגש עם עורך דינך. אם החוקר מסרב לדחות את החקירה, ניתן לשמור על זכות השתיקה עד אשר תיוועץ עם עורך דין.

יצוין כי בעבר חוקרי המשטרה ניסו לעכב את המפגש הראשוני בין החשוד לעורך הדין הפלילי ככל הניתן, לעיתים תוך הטעיית עורך הדין הפלילי, על מנת לגבות את גרסתו הראשונית של החשוד בטרם ייפגש עם עורך הדין. דבר שכיח היה שחוקרי המשטרה אמרו לעורך הדין הפלילי כי החשוד בזמן חקירה ועליו להמתין עד לסיום החקירה, בעוד שבפועל החקירה טרם החלה והיתה חובה על פי חוק למשטרה לאפשר לעורך הדין הפלילי להיפגש עם החשוד עוד לפני תחילת החקירה.

כיום המצב טוב יותר וחוקרי המשטרה מאפשרים את המפגש הראשוני בין החשוד לעורך הדין הפלילי על פי החוק, וזאת בעקבות פרשת יוני אלזם ז"ל (ע"פ 1301/06), שם זוכה יוני אלזם ז"ל (יצוין כי פסק הדין בערעור ניתן לאחר מותו של יוני אלזם ז"ל), לאחר שנקבע שחוקרי המשטרה הפרו את זכות ההיוועצות של יוני אלזם ז"ל עם עורך הדין, ופסלו את הודאותיו של יוני אלזם ז"ל, אשר היוו את הבסיס להרשעתו במשפט בביהמ"ש המחוזי.

שירותים נוספים

השאירו פרטים

זכור כי “זכות השתיקה” עומדת לך לאורך כל החקירה. חשוב להבין כי בעת החקירה חומר הראיות שבידי המשטרה חסוי.

לעיתים החוקר בעצמו שרוי באפילה, אך נותן לך הרגשה כי למעשה יש לו ידע רב. אם גרסתך תסתור את חומר הראיות שבידי המשטרה, הדבר ישמש נגדך ולעיתים תהיה לכך השלכה מכריעה על תוצאות המשפט.

לפיכך לעיתים יש טעם רב לשמור על זכות השתיקה עד לסיום החקירה, ובמידה ומוגש כתב אישום, תוכל לעיין בכל חומר הראיות ולמסור את גרסתך בביהמ”ש

לשמירה על “זכות השתיקה” יש מחיר, ונכון כי גרסה שמועלית רק בביהמ”ש ערכה פחות מערכה של גרסה שניתנה כבר בעת החקירה במשטרה. כמו כן נכון כי שמירה על “זכות השתיקה” עלולה לחזק את הראיות נגדך.

ברם, הנזק מגרסה במשטרה שסותרת את חומר החקירה גדול פי כמה, ולפיכך מייעצים עורכי דין פליליים רבים לשמור על זכות השתיקה לאורך כל החקירה. ההכרעה האם עדיף למסור גרסה כבר במשטרה או לשמור על זכות השתיקה תלויה בנסיבות המקרה הספציפי, ולפיכך חשוב להתייעץ עם עו”ד המתמצא בתחום הפלילי.

אל תדבר מחוץ לחקירה עם אף גורם מלבד עורך הדין הפלילי שלך. פעמים רבות חשוד מסבך עצמו בשל פטפוטי סרק, בין אם מדובר בשיחה עם חוקר שמתחבב על הנחקר, ובין אם מדובר בעדים, מדובבים וכד’.

זכור, לאף אחד אחר מלבד עורך הדין הפלילי אין את האינטרס להגן עליך, לא לחוקר, לא לעדים ולא לעצור שמתיימר להיות חבר שלך.

לסיכום – התנהגות החשוד בחקירה יכולה להוות גורם מכריע בתיק.

טעויות של חשודים בחקירה הינן נפוצות ושכיחות. לעיתים קרובות החקירה הגלויה מתחילה כאשר חומר הראיות כנגד החשוד דל, אולם עם התקדמות החקירה חומר הראיות מתחזק ומתרחב כתוצאה מטעויות של החשוד בעת חקירתו.

לכן, חשוב מאד להיוועץ עם עורך הדין הפלילי בהקדם האפשרי ולהימנע מטעויות בחקירה, שלעיתים לא ניתנות לתיקון בשלב מאוחר יותר.

צרו קשר

השאירו פרטים או התקשרו

דילוג לתוכן