מ"ת (מרכז) 51843-11-10 - מדינת ישראל נ' מרדכי הראש מחוזי מרכז

מ"ת (מרכז) 51843-11-10

מדינת ישראל נ' הראש(עציר)

 

מדינת ישראל

נ ג ד

מרדכי הראש (עציר)

 

 

נוכחיםף ב"כ המבקשת

עו"ד ינאי גורני

ב"כ המשיב עו"ד דוד לין

המשיב הובא על ידי שב"ס

 

בית המשפט המחוזי מרכז

[07.03.2011]

 

כב' השופטת מיכל ברנט

 

החלטה

 

 

כנגד המשיב הוגש כתב אישום בו יוחסו לו עבירות של קשר לביצוע פשע והחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית.

 

בהחלטה מיום 31.01.11 קבעתי כי קיימת תשתית ראייתית כנגדו ועילת מעצר, אך יחד עם זאת הורתי לשירות המבחן להגיש תסקיר מעצר בעניינו אשר יבחן אפשרות שחרורו לחלופת מעצר וזאת מן הנימוקים שפורטו בהחלטתי.

 

שירות המבחן המליץ על שחרורו של המשיב לחלופת מעצר - מעצר בית בבית הוריו, בפיקוחם ובפיקוח אשתו.

 

 

ב"כ המבקשת טען כי משנקבע כי תפקידו של המשיב בשרשרת הסם היה חיוני, כמות הסם הייתה גדולה והתרשמות שירות המבחן לפיה המשיב ביצע את המעשים ככל הנראה בשל מצוקה כלכלית המגדילה את המסוכנות הנשקפת מפניו, יש להורות על מעצרו של המשיב עד לסיום ההליכים כנגדו.

 

ב"כ המשיב עתר לאמץ את החלטת שירות המבחן. לדבריו , הקביעה הלכאורית כי המשיב ידע כי הוא מוביל סם שונה בהיבט של בחינת המסוכנות שכן יש הבדל בין עצימת עיניים מבדיקת החבילה המעלה חשד מול ידיעה מראש בדבר קיומו של הסם. לדבריו ,המשיב פחד ולכן נמנע מלבדוק את תכולת החבילה ובכך אין להעצים את המסוכנות הניכרת ממנו, לכאורה ,כאשר מדובר בעבירות סם. בנוסף, בשל התסקיר החיובי בעניינו, עתר ב"כ המשיב לאמץ את המלצת שירות המבחן.

 

שירות המבחן סקר בתסקירו את חיי המשיב והתדרדרותו הכלכלית שבסופה הוכרז כפושט רגל.

 

שירות המבחן התרשם מן המשיב כאדם ש"אינו מפנים ערכים שוליים ... יוצר תקשורת חיובית, מסוגל לקבל הכוונה וייעוץ מאחרים ומקבל סמכות הורית ... מעשיו הגם שאינם מכוונים לפגיעה באחר או בסדר החברתי, מאופיינים לעיתים בחוסר שיקול דעת ואימפולסיביות...".

 

עוד הוסיף שירות המבחן כי המשיב "מבין את המשמעות הפלילית של מעשים נוגדי חוק ובד"כ נמנע ממעשים פוגעניים, תוך הבנה להשלכות המסוכנות של מעשים אלו ... אנו בדעה שהסבירות להישנות מעשים לא חוקיים, כמתואר בכתב האישום, הנה פונקציה של המשך התנהגות פזיזה והישענות על גורמים לא רציונאליים בתהליך קבלת החלטות".

 

שירות המבחן בחן את חלופת המעצר שהוצעה - הוריו של המשיב ואשתו וקבע כי הם מתאימים להוות גורם מפקח, סמכותי המציב גבולות למשיב.

 

לאחר שבחנתי את נסיבות במקרה שבפני ושמעתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי ניתן לשחרר את המשיב לחלופת המעצר אשר הוצעה על ידו והומלצה על ידי שירות המבחן.

 

אמנם המשיב היווה חוליה לא מבוטלת בשרשרת הסם, כאשר היה הגורם אשר שינע את כמות הסם הלא מבוטלת מן הספקים לרוכשים, אך יחד עם זאת על פי הראיות המצויות בתיק החקירה כי קיים ספק באם אכן המשיב ידע כי מדובר בסם והיווה את החוליה במודע מלכתחילה או שמא נקלע לסיטואציה ולקראת תומה הבין כי מהווה הוא חוליה הכרחית בהעברת הסם אך נמנע מלצאת הימנה.

 

מסכימה אני עם ב"כ המשיב כי לעניין זה יש משקל בעת בוחן בית המשפט את רף מסוכנותו של המשיב, שכן המודעות למעשה מתחילתו ועד סופו וההלך הנפשי עת הנאשם ביצע את העבירה יש בה כדי להשפיע על בחינת מסוכנותו.

 

 

המשיב נעדר עבר פלילי משמעותי, מלבד בעבירות של קבלת נכסים שהושגו בעוון וביצוע עבודות בלא היתר לפי חוק התכנון והבניה. שירות המבחן התרשם כי ניתן לאיין את המסוכנות הניכרת ממנו על ידי שחרורו לחלופת מעצר סמכותית וראויה הרחק ממקום ביצוע העבירה.

 

אין ספק כי כמות הסם אשר הועברה על ידי המשיב גדולה היא וכי אין במצב כלכלי כדי להוות סיבה , אם בכלל ,לביצוע עבירות שכאלו, הגם ששירות המבחן לא התרשם ישירות כי אכן כך הם פני הדברים.

 

עולה כי בנסיבות המקרה ניתן למלא אחר מצוות המחוקק ולהשיג את מטרת המעצר על ידי שחרורו של המשיב לחלופת מעצר בתנאים מגבילים.

 

יש להדגיש כי מן הראיות עולה כי המשיב לא היה איש הקשר עם ספקי הסמים, אין לו לכאורה ידיעה מי הם וכיצד ניתן ליצור עמם קשר, המשיב לא זה שהזמין את הסמים מאותם אנשים בצפון ולא ידע לכאורה למי הם מיועדים, כך שהסכנה האינהרנטית בשחרורו לחלופת מעצר - מעצר בית, בעבירות סמים לא מתקיימת במקרה שבפנינו. לא עולה סכנה כי המשיב יוכל לבצע עסקאות בטלפון במסגרת מעצר הבית.

 

 

לפיכך הנני מורה כדלקמן:

 

1. המשיב ישוחרר למעצר בית מלא בבית הוריו, גב' הראש אורה ת.ז. 042056457 ומר הראש יעקב ת.ז. 072093412במושב עזריה בית מספר 2, בפיקוחם ובפיקוח אשתו - גב' עמית הראש ת.ז. 025316852.

 

2. המשיב יפקיד סך של 15,000 ₪ בקופת בית המשפט ויחתום על ערבות עצמית בסך של 10,000 ₪ להבטחת תנאי השחרור.

 

3. כל אחד מן המפקחים יחתום על ערבות צד ג' בסך של 10,000 ₪ להבטחת תנאי שחרורו של המשיב.

 

4. נאסר על המשיב ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מן המעורבים בפרשה.

 

5. המשיב יהיה בפיקוח צו מבחן למשך 6 חודשים.

 

6. מוצא בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד המשיב אשר יעמוד בתוקפו עד לסיום ההליכים המשפטיים כנגדו. המשיב יפקיד דרכונו במזכירות בית המשפט.

 

 

7. ניתנת ארכה להפקדת הדרכון עד ליום 8.3.2011 בשעה 12:00.

 

 

 

ניתן היום, ל' אדר א תשע"א, 07 מרץ 2011, במעמד הצדדים.