עורך דין פלילי
 
רחוב המנופים 8  (בית אופק),  הרצליה פיתוח,   טל':  09-9568980,  פקס: 077-5558572
   
                                    צור קשר פורום русский רקע אישי עמוד הבית

עבירות מין - אונס ועוד

 
 

עבירות המין השכיחות ביותר הינן עבירות אונס, מעשה סדום ומעשה מגונה. קיימות עבירות מין נוספות, אך אנו נתמקד בעבירות השכיחות הנ"ל.

עבירת האונס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין, וקיימות 5 חלופות:

א.      בעילת אשה שלא בהסכמתה החופשית.

ב.       בעילת אשה בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העונש או מהות המעשה.

ג.        בעילת אשה כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים אף בהסכמתה.

ד.       בעילת אשה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה,  או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית.

ה.      בעילת אשה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה חופשית.

העונש הקבוע בחוק על עבירת אונס הינו 16 שנים, אולם בנסיבות מחמירות הקבועות בסעיף 345(ב) לחוק העונשין העונש הינו 20 שנה.

מעשה סדום הינו החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם. העושה מעשה סדום באחת הנסיבות המצוינות לעיל, דינו כדין אונס.

מעשה מגונה הינו מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. העונש הקבוע על עשיית מעשה מגונה באדם שלא בהסכמתו הינו 3 שנים. העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המצוינות בסעיפים ב-ה לעיל, דינו מאסר 7 שנים, והעונש מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המחמירות הקבועות בסעיף 345(ב) לחוק העונש הינו 10 שנה.

קיים עוד מגוון רחב של הוראות חוק בסימן ה לחוק העונשין העוסק בעבירות מין, הקובעות עבירות מין נוספות ונסיבות שונות ומגוונות, אך אלו עבירות המין השכיחות ביותר.

ומהוראות החוק, אל הפרקטיקה.

את התיקים שעוסקים בעבירות מין אפשר לחלק באופן גס לשתי קבוצות.

מקרים בהם אין היכרות מוקדמת בין הנאשם לבין המתלוננת, ומקרים בהם יש היכרות מוקדמת בין הנאשם לבין המתלוננת.

כאשר אין היכרות מוקדמת בין הנאשם לבין המתלוננת, בד"כ אין כמעט מחלוקת כי בוצעה עבירת המין – אונס או מעשה סדום או מעשה מגונה, והשאלה המרכזית הינה זהות התוקף. בתיקים אלו, למעשה השאלות המשפטיות והעובדתיות המתעוררות אינן ייחודיות דווקא לתחום של עבירות המין, אלא הינן דומות לכל תיק בו השאלה המכריעה הינה זהות העבריין.

בד"כ, ראיות התביעה בתיקים אלו מתבססות על מגוון רחב של אפשרויות, כגון עדי ראייה, ראיות מדעיות – די.אן.איי וכד', ראיות חפציות – פריט שהשאיר העבריין בזירת האירוע, טלפון נייד שקשור לעבירה וכד', הודעות חוץ של נאשם – כגון הודאה בפני מדובב ועוד. ניהול התיק כשהשאלה היא שאלת זהות העבריין אינו שונה בין תיק שוד לתיק אונס.

הקבוצה השנייה היא מיקרים בהם יש היכרות מוקדמת בין הנאשם לבין המתלוננת. בתיקים אלו לא מתעוררת שאלת זהות הנאשם. בתיקים אלו בד"כ המחלוקת היא בנוגע לאירוע עצמו, כאשר שאלת ההסכמה היא בד"כ השאלה המכריעה. חשוב להבין כי במקרים אלו, פעמים רבות מדובר בנאשמים נורמטיביים, שלא דמיינו לעצמם כלל ועיקר שיום אחד הם יצטרכו עו"ד פלילי. אלו מיקרים בהם הרבה פעמים החלק הראשון של האירוע מתחיל כאשר זוג התגפף בהסכמה שאינה שנויה במחלוקת, ואז יש פיצול בין גרסאות המתלוננת והנאשם. היא אומרת שהיא לא הסכימה לקיום יחסי מין עם הנאשם, והנאשם טוען שמדובר ביחסים בהסכמה.

פעמים רבות קיימים מצבים שמעוררים קושי, בהם המתלוננת טוענת כי היא לא הסכימה, אף כי היא לא הביעה את התנגדותה. במקרים אלו לעיתים המתלוננת טוענת כי היא קפאה כתוצאה ממעשיי הנאשם. המצב המשפטי כיום הוא כזה, שדי באי הסכמה כי לבסס עבירת אונס, אף אם המתלוננת לא התנגדה למעשה.

מקרים בעיתיים נוספים מתעוררים כאשר מדובר במתלוננת שהיתה תחת השפעת סמים או אלכוהול במהלך האירוע. היא טוענת כי היא היתה במצב המונע ממנה לתת את הסכמתה, ואילו הנאשם טוען כי הוא סבר שהמתלוננת הסכימה לקיום יחסי המין. מקרים אלו שכיחים במקרים של צעירים היוצאים לבילוי.  כאמור - במקרה בו המתלוננת שרויה במצב המונע ממנה לתת את הסכמתה, יתכן כי בימ"ש יקבע כי נעברה עבירה של אונס.


 

תפריט האתר  עורך דין גירושין,עורך דין פלילי, עורכי דין בראשון לציון, עורך דין גירושין

CS Media :בניית אתרים באינטרנט