עורך דין פלילי
 
רחוב המנופים 8  (בית אופק),  הרצליה פיתוח,   טל':  09-9568980,  פקס: 077-5558572
   
                                    צור קשר פורום русский רקע אישי עמוד הבית

שותפים וצדדים לעבירה הפלילית

 
 

שותפים וצדדים לעבירה הפלילית – מאת עורך דין פלילי יוסי לין

מיהם הנושאים באחריות הפלילית לביצוע העבירה ? חוק העונשין מגדיר מיהם האחראים לביצוע העבירה הפלילית:

א  מבצע –

כמובן כי צד ראשון לעבירה הינו המבצע. זה שביצע את העבירה. מבצע העבירה נחשב גם מי שביצע את העבירה בצוותא או באמצעות עם אחר. דהיינו, עם שניים או יותר שודדים בנק, הרי כל אחד מהם נחשב שמבצע העיקרי של העבירה.

חוק העונשין קובע כי המשתתפים בביצוע העבירה הם מבצעים בצוותא, ואין זה משנה אם כל המעשים נעשו יחד, או חלק מהם בידי אחד וחלק אחר בידי אחר. כלומר, מי שהשתתף בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה, יהיה אחראי כמבצע עיקרי גם אם הוא לא ביצע את כל המעשים אלא רק את חלקם.

חוק העונשין גם מגדיר מיהו המבצע באמצעות אחר: מי שתרם לעשיית המעשה הפלילי על ידי אדם אחר שעשה אותו ככלי בידי, כשהאחר נתון באחד המצבים הבאים: קטינות או אי שפיות הדעת, העדר שליטה, ללא מחשבה פלילית, טעות במצב דברים, כורח או צידוק.

ב. משדל –

חוק העונשין קובע כי לא רק מי שביצע את העבירה בפועל נושא באחריות לה, אלא גם המשדל, דהיינו מי שהביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך שיש בה משום הפעלת לחץ.

דוגמה בולטת הינו המקרה של רצח רוז פיזם ז"ל, בו הורשעה אמה מארי פיזם בעבירה של שידול לרצח. כלומר אחריותה של מארי פיזם נבעה לא מתוך היותה המבצעת של מעשה העבירה, אלא כמי ששידלה את המבצע העיקרי רוני רון לבצע את הרצח.

עונשו של המשדל זהה לעונשו של המבצע העיקרי. לפיכך, במקרה של רצח רוז פיזם ז"ל, על מארי פיזם נזגר עונש מאסר עולם כפי שנגזר על המבצע העיקרי רוני רון.

חשוב שעורך דין פלילי ישים לב לכך כי בעוד עונשו של המשדל לביצוע עבירה זהה לעונשו של המבצע העיקרי, הרי חוק העונשין קובע כי עונשו של ניסיון שידול לבצע עבירה הינו מחצית העונש שנקבע למבצע העיקרי. לפיכך יש הבדל בין ניסיון שידול לביצוע עבירה לבין ניסיון לעבור עבירה של המבצע העיקרי, שכן חוק העונשין קובע עונש זהה לביצוע עבירה ולניסיון ביצוע עבירה (למעט מיקרים יוצאים מהכלל).

ג. מסייע -

המסייע הינו מי אשר לפני עשיית העבירה הפלילית, או בשעת מעשה העבירה הפלילית עשה מעשה כדי לאפשר את ביצוע עשיית המעשה, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית מעשה העבירה.

יצוין כי קיים קו גבול דק בין מבצע בצוותא לבין מסייע. לדוגמה, אדם נכנס לשדוד בנק, וחברו שומר בחוץ. האם השומר הינו מבצע בצוותא של השוד או מסייע לביצוע השוד ?

לאבחנה בין השניים חשיבות רבה, שכן עונשו של המסייע הינו מחצית מהעונש שנקבע בחוק למבצע העיקרי. במקרה ומדובר בעבירה פלילית שעונשה מיתה או מאסר עולם חובה, הרי עונשו של המסייע לביצוע העבירה הינו 20 שנים, ובמקרה ונקבע בחוק כי העונש הינו מאסר עולם (להבדיל ממאסר עולם חובה), עונשו מאסר 10 שנים.

בפרקטיקה, כאשר יותר מאחד שותפים לדבר עבירה, הפרקליטות נוטה מטבע הדברים לייחס לכל השותפים ביצוע בצוותא של העבירה הפלילית, בעוד הסנגור, עורך דין פלילי, ישאף לראות בשותף כמי שסייע לביצוע העבירה ולא כמי שביצע בצוותא את העבירה.

כאמור האבחנה בין השניים אינה פשוטה, אך בקצרה ייאמר כי הפסיקה קבעה את "מבחן השליטה הפונקציונלית". מבחן זה בודק את מידת השליטה של הצד לעבירה על העשייה העבריינית וחלקו בביצוע העבירה.

 חזרה לעמוד הקודם

 


 

תפריט האתר  עורך דין גירושין,עורך דין פלילי, עורכי דין בראשון לציון, עורך דין גירושין

CS Media :בניית אתרים באינטרנט