עורך דין פלילי
 
רחוב המנופים 8  (בית אופק),  הרצליה פיתוח,   טל':  09-9568980,  פקס: 077-5558572
   
                                    צור קשר פורום русский רקע אישי עמוד הבית

מהי אחריות מופחחת / עונש מופחת ?

 
 

בחוק העונשין קבוע לצד כל עבירה העונש הצפוי למי שעובר עבירה זו.

עונש זה הינו העונש המקסימלי הניתן להטיל על מי שהורשע בגין אותה עבירה, וביהמ"ש רשאי להטיל כל עונש אשר אינו עולה על העונש שנקבע בדין לאותה עבירה.

לדוגמה, סעיף 384 לחוק העונשין קובע כי דינה של עבירת הגניבה הינו מאסר 3 שנים, דהיינו ביהמ"ש יכול להטיל כל עונש אשר אינו עולה על 3 שנות מאסר.

היוצאת מהכלל בעניין זה הינה עבירת הרצח. דינה של עבירת הרצח הינה מאסר עולם ועונש זה בלבד, דהיינו לביהמ"ש אין שיקול דעת והוא חייב להטיל עונש של מאסר עולם על מי שהורשע בעבירת הרצח (יצוין כי לגבי קטינים, מאסר העולם אינו עונש חובה, וביהמ"ש רשאי להטיל עונש קל יותר).

כלל זה נקבע לאור חומרתה היוצאת דופן של עבירת הרצח, ומתוך חשיבות ערך חיי האדם, ולכן המחוקק הגביל את שיקול דעתו של בית המשפט בבואו לגזור את הדין של מי שהורשע בעבירת רצח.

 

כלל נוקשה זה יצר לעיתים קשיים, נוכח העובדה כי לעיתים, על אף חומרתה של עבירת הרצח, התחושה היא כי לא יהא זה נכון להתעלם מהנסיבות המיוחדות של המקרה ולהטיל עונש של מאסר עולם.

 

כך לדוגמה במקרה של כרמלה בוחבוט, אשר רצחה את בעלה לאחר שנים של התעללות בה, סברה הפרקליטות כי לא יהא זה מוצדק להטיל עליה עונש של מאסר עולם.

הפרקליטות ידעה כי אם תאשים את כרמלה בוחבוט בעבירה של רצח, הרי ביהמ"ש ירשיע אותה בעבירה זו והוא יהיה חייב להטיל עליה עונש של מאסר עולם.

לכן הפרקליטות, בהגינותה, הגישה כתב אישום נגד כרמלה בוחבוט המייחס לה עבירה של הריגה, אעפ"י שמבחינה משפטית, נסיבות המקרה מתאימות לעבירה של רצח ולא לעבירה של הריגה.

העונש הקבוע לעבירה של הריגה הינו 20 שנה, אבל כאן מדובר בעונש מקסימלי, וביהמ"ש רשאי לקחת בחשבון את הנסיבות המיוחדות ולהטיל עליה עונש קל יותר, כפי שאכן קרה בסופו של דבר (ביהמ"ש המחוזי הטיל על כרמלה בוחבוט עונש של 7 שנים, ואילו בערעור שהגישה, ביהמ"ש העליון אף הקל עוד בעונשה והעמיד אותו על 3 שנות מאסר בלבד).

 

שני מיקרים נוספים שאירעו לאחר מכן היו של שחר חדד ושוקי בסו אשר רצחו את אביהם לאחר שנים בהם התעלל באימם ובבני המשפחה. גם כאן, למרות חומרת המעשה, החליטה הפרקליטות כי אין זה המקום להטיל עליהם מאסר עולם, ולכן הגישה הפרקליטות כתב אישום המייחס להם עבירה של הריגה ולא עבירה של רצח, אעפ"י שמבחינה משפטית מעשה העבירה שלהם מהווה עבירה של רצח ולא עבירה של הריגה. כל אחד מהם נדון לעונש של 10 שנות מאסר.

 

מיקרים אלו גרמו למחוקק להגיע למסקנה כי גם כאשר מדובר בעבירה של רצח, הרי במיקרים מיוחדים, יש להותיר בידי ביהמ"ש את שיקול הדעת לסטות מעונש החובה של מאסר עולם ולהטיל על המורשעים ברצח עונש לפי שיקול דעתו בהתחשב בנסיבות המקרה.

 

לפיכך, הוסף סעיף בחוק העונשין (סעיף 300א) הקובע עונש מופחת למי שהורשע בעבירה של רצח בנסיבות המנויות בו, באופן שעונש המאסר העולם איננו עונש חובה, וביהמ"ש רשאי להטיל עונש קל יותר בהתחשב בנסיבות המקרה.

 

ואלו הנסיבות בהם ביהמ"ש רשאי להטיל עונש מופחת:

 

  1. הנאשם היה במצב בו בשל הפרעה נפשית חמורה או בשל ליקוי בכושרו השיכלי, הוגבלה יכולתו במידה ניכרת להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו או להימנע מעשיית המעשה, אך לא עד כדי פטור מוחלט מאחריות כפי שקבוע בהגנה של אי שפיות הדעת.

 

  1. הנאשם היה במצב בו מעשהו חרג במידה מועטה בנסיבות העניין מתחום הסבירות הנדרש לשם תחולת סייג של הגנה עצמית, צורך או כורח.

 

 

  1. הנאשם היה נתון במצב של מצודה נפשית קשה\ עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שהנאשם גרם למותו.

 

לציין כי המקרה הראשון בו נקבע עונש מופחת לעבירה של רצח, היה מקרהו של דניאל עוקב, אשר רצח ופצע זוג תיירים מאנגליה. ביהמ"ש הטיל עליו עונש של 20 שנה בגין שתי עבירות, עבירה של רצח ועבירה של חבלה חמורה בכוונה מחמירה, לאחר שקבע כי הנאשם סבל מהפרעה נפשית חמורה, אך אין המדובר בהפרעה נפשית המעניקה לנאשם פטור מאחריות פלילית.

 בחזרה לעמוד המאמרים


 

תפריט האתר  עורך דין גירושין,עורך דין פלילי, עורכי דין בראשון לציון, עורך דין גירושין

CS Media :בניית אתרים באינטרנט